Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Informacje o spółce

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

  • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
  • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

  • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
  • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
  • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > O nas > Informacje o spółce

« powrót

Informacje o spółce

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 05.02.2004 r. (Rep. A nr 268/2004).

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział (obecnie XII Wydział) Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu: „Szybka Kolej Miejska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Warszawa” dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w dniu 11.05.2004 r.

KRS: 0000206762
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.500.000,00 PLN

REGON: 015733490
NIP: 9512109615
Identyfikator eksploatującego pojazdy kolejowe: SKMWA


Władze Spółki:

Zarząd:
Prezes Zarządu – Krystyna Pękała
Członek Zarządu – Jerzy Obrębski
Członek Zarządu – Radosław Gawek
Członek Zarządu – Krzysztof Kłak

Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca – Emilia Lenartowicz
Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Piotr Skolimowski
Sekretarz – Katarzyna Łęgiewicz
Członek – Wojciech Latocha
Członek – Małgorzata Niewiadomska-Cudak
Członek – Grzegorz Jarosław Pietruczuk

 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej