Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Praca na stanowisku kierownika działu zamówień publicznych

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Praca > Praca na stanowisku kierownika działu zamówień publicznych

« powrót

Praca na stanowisku kierownika działu zamówień publicznych

Praca na stanowisku Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu Prawa lub Administracji, względnie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 2. minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, po stronie zamawiającego; praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu zamówień publicznych, doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań przetargowych
 3. minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
 4. sprawna obsługa pakietu MS Office
 5. wysokie umiejętności interpersonalne
 6. samodzielność,
 7. odpowiedzialność
 8. umiejętność pracy pod presją czasu

Obowiązki:

 1. zarządzanie zespołem
 2. dbanie o dyscyplinę pracy, w tym merytoryczną poprawność, właściwą formę dokumentów i terminowość realizacji zadań
 3. samodzielne wykonywanie lub nadzorowanie następujących zadań:
  • sporządzanie planu zamówień publicznych
  • opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień
  • potwierdzanie zgodności wnioskowanych do realizacji zamówień z planem zamówień publicznych
  • wybór i uzasadnienie trybu postępowania o udzielenie zamówienia
  • przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz procedurami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w SKM
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
  • monitorowanie zmian w przepisach tematycznie związanych z zadaniami FZP

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 12.03.2018 r. włącznie na adres e-mail biuro@skm.warszawa.pl z dopiskiem "praca na stanowisku kierownika Działu Zamówień Publicznych FZP"

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie nastepującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, teks jednolity Dz. U. 2016, poz. 922).”

 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej