O nas

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. jest samorządowym przewoźnikiem kolejowym i jednym z elementów Warszawskiego Transportu Publicznego. Świadczymy usługi transportu pasażerskiego w ramach aglomeracji warszawskiej, na istniejących liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Pierwsze połączenie kolejowe – linia S1 – zostało uruchomione 3 października 2005 roku, na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica. Obecnie przewozimy pasażerów na czterech trasach, o łącznej długości ponad 160 km, łączących Warszawę z miejscowościami położonymi na terenie aglomeracji.

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym 5 lutego 2004 roku (Rep. A nr 268/2004).

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział (obecnie XII Wydział) Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu: „Szybka Kolej Miejska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Warszawa” 11 maja 2004 roku dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw.

REGON: 015733490
NIP: 9512109615
KRS: 0000206762
BDO: 000105181

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.500.000,00 PLN

Identyfikator eksploatującego pojazdy kolejowe: SKMWA

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux