A. Wasiutyński – notka biograficzna

Aleksander Wasiutyński (ur. 13 grudnia 1859 r. w Lisowicach, zm.17 października 1944 r. w Warszawie) – profesor Politechniki Warszawskiej, światowej sławy ekspert specjalista w dziedzinie kolejnictwa , pionier w zakresie badania toru podczas jazdy pociągów. Twórca koncepcji przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i budowy linii średnicowej w Warszawie.

Był synem ziemianina. Po ukończeniu warszawskiego gimnazjum wstąpił do Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, który ukończył w 1884 roku, otrzymawszy tytuł inżyniera komunikacji. Przez wiele lat był pracownikiem Wydziału Drogowego Kolei Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej. Tu prowadził badania trakcji kolejowej: dokonywał precyzyjnych pomiarów ugięcia i odkształcenia toru pod wpływem obciążeń, jakie powodowały przejeżdżające pociągi. Zainicjował prace badawcze nad zmianami szyn używanych w ruchu kolejowym w wyniku, których opracował nowatorskie jak na ówczesne czasy metody zabezpieczeń ruchu kolejowego oraz trzy nowe typy szyn kolejowych. W 1899 roku został odznaczony nagrodą Petersburskiego Towarzystwa Technicznego oraz odznaką zaszczytną Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji. Rok później w 1900 roku podczas Wystawy Powszechnej w Paryżu odznaczono go złotym medalem za opracowanie metody badań toru kolejowego. Dziesięć lat później ukazało się największe dzieło w jego dorobku pt. Drogi żelazne.

Od 1889 r. był członkiem Zarządu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1909 r. roku został profesorem zwyczajnym w dziedzinie dróg żelaznych. Od początku lat 30 XX wieku piastował stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa Akademii Nauk Technicznych. W 1930 roku otrzymał zaszczytną funkcję przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Równolegle kierował pracami sądu konkursowego przy budowie Dworca Głównego w Warszawie, był zastępcą przewodniczącego Rady Technicznej przy Ministerstwie Komunikacji oraz projektował kolejową linię średnicową w stolicy. Od 1934 wykładał na Politechnice Lwowskiej, posiadał także doktorat honoris causa Politechniki Lwowskiej oraz był honorowym profesorem Politechniki Warszawskiej. Ponadto posiadał tytuł honorowego członka założonego w 1934 r Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych oraz Koła Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w 1944 roku, spoczywa w rodzinnym grobie na Powązkach.

Pan prof. Wasiutyński, jako niezmordowany inicjator i kierownik, poświęcił sprawie przebudowy węzła kolejowego w Warszawie dotąd 17 lat wytężonej pracy. Temu głównie zawdzięczać należy, że mimo wszystkie trudności i przeszkody, roboty posuwają się ku zakończeniu. Mając zaś na względzie znaczenie przebudowy węzła dla kolejnictwa i stolicy, życzyć wypada, ażeby trudności formalne nie stawały już na przeszkodzie ukończeniu dzieła, które się stać powinno chlubą sztuki technicznej polskiej i trwałym a dobrze zasłużonym pomnikiem działalności inżynierskiej prof. Wasiutyńskiego.

(Ponikowski A., 1930 r)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux