SMS

Od 1 stycznia 2011 roku przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do posiadania certyfikatu bezpieczeństwa wydanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jest to jeden z warunków uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej. Dokument ten potwierdza wprowadzenie przez przewoźnika kolejowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz gwarantuje, że przewoźnik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach prawa Unii Europejskiej, a także prawa krajowego.

Certyfikat Bezpieczeństwa składa się z dwóch części. Część „A”, akceptuje przyjęty w Spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem, opracowany zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Część „B” jest dokumentem uprawniającym do świadczenia usług przewozów pasażerskich na terenie Polski. Certyfikat jest wydawany na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zmianami) i zachowuje swoją ważność przez 5 lat.

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego TT-0211-C-35/2010, 3 grudnia 2010 roku został zaakceptowany dokument „Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem”. Aktualnie obowiązujące Certyfikaty Bezpieczeństwa w części A i części B zostały wydane 21 października 2020 roku.

 

Certyfikat A
Certyfikat B
Świadectwo bezpieczeństwa dla bocznicy SKM
 
Wizja, misja i polityka bezpieczeństwa
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux