Diament Forbesa w 2013 roku

Miesięcznik Forbes przyznał w 2013 r. Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie tytuł Diamentu Forbesa.

– Tytuł Diamentu Forbesa to cenne wyróżnienie i jestem bardzo zadowolony, że najmłodsza spółka komunikacyjna stolicy znalazła się w gronie najlepszych w kraju – powiedział Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.

– Ostatnie lata dla SKM były bardzo dobre. Rok przed Euro2012, w ramach projektu unijnego, kupiliśmy 13 pojazdów typu 27 WE, a w minionym 6 pojazdów typu 35WE. Warszawiacy polubili podróże Elfem i Impulsem. W minionym roku SKM przewiozła ponad 17 milionów pasażerów, a więc liczba użytkowników wzrosła – od chwili jej powstania – pięciokrotnie. To najlepszy dowód na wyjątkową zgodność opinii ekonomistów i pasażerów.

Jak informuje sam Forbes – baza firm, które mogą ubiegać się o ten tytuł powstaje w oparciu o kilka kryteriów. Przede wszystkim podmioty gospodarcze muszą w terminie złożyć raport do KRS. Pozytywny rating wiarygodności buduje ich rentowność, wysoka płynność bieżąca i nie zaleganie z płatnościami oraz wykazują się dodatnim wynikiem finansowym, a nadto wartością kapitałów własnych w latach 2009–2011.

– Z ogromną radością przyjęłam wiadomość o przyznaniu SKM tak zaszczytnego wyróżnienia, z którego mają prawo być dumni wszyscy którzy uwierzyli, że można odnosić sukcesy również w pasażerskim transporcie kolejowym – powiedziała Krystyna Pękała, Prezes Zarządu SKM.

– Strategia rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r. przewiduje rosnącą rolę komunikacji kolejowej w systemie transportu publicznego aglomeracji warszawskiej, a zatem podjęte decyzje związane z zakupem nowoczesnego taboru oraz modernizacją zaplecza technicznego są bardzo istotne. Jestem przekonana, że w sposób istotny przełoży się to na dalszy rozwój firmy.

Na listę „diamentów” trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość, która została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową.

– Po krótkim okresie względnej stagnacji, Mazowsze pokazało swój prymat w kraju jako dynamicznie rosnący region – powiedział Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego Forbes.

– Przedsiębiorcy, w tym Diamenty Forbesa i również Szybka Kolej Miejska, świetnie potrafią wykorzystać takie atuty jak dostęp do dobrze wykształconych kadr, rosnący rynek (zasobni mieszkańcy) czy inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim w koleje i drogi, które pozwalają rozwijać działalność. Nie bez znaczenia są nakłady ponoszone przez przedsiębiorców na innowacyjne rozwiązania i technologie, w przypadku SKM również na nowoczesny tabor. Osobiście sądzę, że przewozy aglomeracyjne w stolicy mają przed sobą dobrą przyszłość i czeka je dalszy dynamiczny rozwój.

* * *

Nie wszyscy pamiętają, że Forbes powstał w 1917 r. jako amerykański dwutygodnik o tematyce biznesowej, a od grudnia 2004 r. istnieje polska edycja miesięcznika. Informujemy nadto, że w najnowszym wydaniu Forbesa – luty 2013 r. – można przeczytać dodatkowe informacje o diamentach, w tym SKM.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux