Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
SERWISU https://www.skm.warszawa.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą.W związku z powyższym, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.), Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej również „Polityką”.

§ 2 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Korzystając z usług serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są niezbędne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02‑017), przy Alejach Jerozolimskich 125/127, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000206762, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9512109615, zwana dalej „SKM” lub „Administratorem”.
3. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy pomocy danych kontaktowych znajdujących się w zakładce „Kontakt” lub bezpośrednio poprzez adres mailowy: biuro@skm.warszawa.pl.
4. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez SKM Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iodo@skm.warszawa.pl

§ 3 Warunki przetwarzania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu.
2. SKM może przetwarzać Państwa dane w następującym zakresie:
imiona i nazwiska osób zgłaszających przejazd osoby niepełnosprawnej oraz osób aplikujących na zamieszczone oferty pracy;
numery telefonów kontaktowych do osób zgłaszających przejazd osoby niepełnosprawnej oraz osób aplikujących na zamieszczone oferty pracy;
adresy e-mail osób aplikujących na zamieszczone oferty pracy.
3. Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
3.1. realizacji przejazdu osoby niepełnosprawnej i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.;
3.2. realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
3.3. ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
4.1. w przypadku zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej – przez okres niezbędny do czasu obsługi i realizacji zlecenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
4.2. w przypadku procesu rekrutacyjnego, dane Kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, chyba, że Kandydat w przesłanej dokumentacji wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora – wtedy dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Kandydata.
4.3. w przypadku ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami – przez okres niezbędny do ich zabezpieczenia, zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.5.Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez SKM.

§ 4 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. SKM zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i Plików „cookies” serwisu https://www.skm.warszawa.pl/.
2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz SKM, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ 6 Pliki „cookies” i warunki ich wykorzystania

1. W związku z korzystaniem z niniejszego serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach SKM, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

2. Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych.
3. Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z plików „cookies” należą:
3.1. dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru wersji językowej strony;
3.2. prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora (operatora) strony, np. statystyki odwiedzin na stronie.

4. Pliki „cookies” przetwarzane przez SKM będą obejmować:
4.1. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony i utrzymania połączenia z serwerem;
4.2. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie, umożliwiające pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań;
4.3. cookies pamiętające ustawienia strony (np. wybór wersji językowej, na Państwa życzenie).

§ 7 Uprawnienia użytkownika w związku z wykorzystaniem plików cookies przez serwis

1. SKM informuje, że większość przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na zapisywanie na Państwa urządzeniu plików „cookies”. Macie Państwo możliwość w każdej chwili zmienić konfigurację swojej przeglądarki tak, by zrezygnować ze zbierania plików „cookies” lub usunąć „cookies” już zapisane na Państwa urządzeniu, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez dostawcę przeglądarki:

1.1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
1.2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
1.3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=956472.

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.
3. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
4. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez SKM, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

§ 8 Postanowienia końcowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i Plików „cookies” serwisu https://www.skm.warszawa.pl/, prosimy o wysłanie ich pod adres: biuro@skm.warszawa.pl.

mapa ikonka inne aktualności
24.11.2022 | Zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej
24.11.2022 | Zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej

Od poniedziałku, 28 listopada nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S3, a od piątku, 2 grudnia – także linii S2...

Czytaj więcej czytaj więcej

05.11.2022 | Ostatnia korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów
05.11.2022 | Ostatnia korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów

W niedzielę, 6 listopada zacznie obowiązywać ostatnia korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów, w tym również Szybkiej Kolei Miejskiej. Nieznacznej...

Czytaj więcej czytaj więcej

31.10.2022 | Pociągi SKM wracają do Radzymina
31.10.2022 | Pociągi SKM wracają do Radzymina

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3, od środy 2 listopada w dni powszednie, wrócą na odcinek Wieliszew – Radzymin.

Czytaj więcej czytaj więcej


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux